Využití mřížky a zlatého řezu v logotvorbě

V dnešním článku si představíme teorii mřížky a zlatého řezu v logotvorbě. Taktéž vám ukáži několik praktických cvičení, na kterých si můžete vše vyzkoušet. Tento článek je vhodný pro všechny začínající grafiky, kteří mají alespoň základní znalostí některého z vektorových softwarů.

Pro úplné začátečníky doporučuji první díl této série: Úvod do logotvorby – kroky k vytvoření loga

Mřížky

V mřížce rozlišujeme vertikální, horizontální a diagonální linie. Další populární mřížkou je tečkovaná mřížka. Jsou naprosto ideální k sestavení obrazců z čtverečků. Mřížku však můžeme používat kdykoli, i v případě, kdy pracujeme se spirálami a kružnicemi. Můj názor je, že pokud si v programu zapnete zobrazování mřížky, ničemu by to nemělo vadit. Vaše práce se stane konzistentní a sjednocená.

TIP pro Adobe Illustrator: když v horní liště zakliknete zobrazení > přitahování na mřížku, bude vám pero automaticky tvořit 45° diagonály. Při zakliknutí zobrazení > zobrazovat mřížku, se vám mřížka přes celý soubor zobrazí.

CVIČENÍ 1 – ČTVEREČKY

V prvním cvičení si vyberete písmeno, které budete následně zkoušet zasazovat do mřížky. K cvičení vyberte některé písmeno sestavitelné jen z horizontální, vertikální nebo diagonální linie. V tomto cvičení nezáleží na tom, jestli budete skicovat na kostičkovaný papír nebo do vektorového softwaru. Nemusíte ani příliš hledět na vizuální stránku, zkuste přenést na papír jakoukoli myšlenku, která vás napadne a symetricky to zpracovat.

TIP pro Procreate: při vytvoření mřížky zaškrtněne „assisted drawing“ aby se vám tah přitahoval na mřížku. Nefunguje pro diagonály.

Pro inspiraci moje velmi rychlé pokusy písmena M ve čtvercové mřížce, omlouvám se, že mřížka ve finální podobě přesně nesedí na všechna písmena, ale měnila jsem v průběhu její velikost.

Zlatý řez

Zlatý řez, který vychází z matematiky, se využívá nejen v grafice, ale obecně ve výtvarném umění. Přeskočíme matematickou teorii a koukneme se na zlatý řez spíše z uměleckého hlediska (z toho důvodu, že pro matematiky je zlatý řez konstanta o hodnotě 1,618 a nevím, jak by nám tato informace mohla pomoct).

V umění se jedná o ideální poměr, mezi délkami. Zlatý řez můžete najít jak v přírodě, tak například i ve slavných obrazech, stavbách, fotografiích, malbách a jednoduše všude možně už od dob antiky. Z mého subjektivního skeptického pohledu ji však můžete najít často tam, kde ji jednoduše najít chcete. Tím samozřejmě nechci vyvrátit, že ho velcí umělci historie nevyužívali, spíše že je pravděpodobné, že se někde vyskytne i bez autorova přičinění. Ráda bych zbytek článku využila k popisu, jak zlatý řez využít.

Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, aby poměr délek delší úsečky ku kratší, byl stejný, jako poměr délky celé úsečky k délce její delší části.

Využití v logotvorbě

Vložím vám sem vektorový soubor, který obsahuje zlatý řez. Šel mi nahrát jen ve formátu .pdf, měli byste ho však schopni v Illustratoru otevřít a upravit. Pro další cvičení si soubor stáhněte, samozřejmě si můžete vytvořit i zlatý řez sami a nic stahovat nemusíte.

CVIČENÍ 2 – KRUHY

Různá loga a tvary můžete vytvářet jednoduchým posouváním a duplikováním zlatých kruhů (druhá skupina zleva v souboru).

Naskicujte si nějakou jednouchou ideu loga, zkuste být na papíře co nejvíce symetričtí, taktéž doporučuji, aby každá vaše linka byla zaoblená.

Pokud nechcete skicovat, využijte referenční obrázek zvířete, květiny nebo předmětu a snažte se ho prvně co nejvíce zjednodušit. Doporučuji, aby váš obrázek nebyl příliš komplexní. Koukejte se na obrázek geometricky, snažte se při zjednodušování využít základní obrazce jako je čtverec a kruh. Snažte se snížit počet tahů sjednocením, taktéž zaoblete linky, aby šel obrázek z kruhů poskládat.

Přehrajte váš nápad do vektorového softwaru a zkuste ho následně zpracovat ze zlatých kruhů. Kruhy duplikujte, vkládat vedle sebe, abyste z nich složili původní skicu.

Samozřejmě vám kruhy nebudou sedět přesně na vaše tahy, kruhy kvůli tomu neměňte, vaši skicu naopak kruhům přizpůsobíte. Nakonec vnitřek vybarvíte barvou, můžete doladit detaily jako jsou stíny nezávisle na kruzích. V tomto cvičení byste neměli měnit velikost kruhů, aby byl zachován ideální poměr. Velikost kruhů změníte jen na samotném začátku, aby vám na vaši skicu samozřejmě více či méně odpovídaly.

Mé cvičení

CVIČENÍ 3 – ZLATÁ SPIRÁLA (někdy označována též jako logaritmická spirála)

Stejným postupem jako v předešlém cvičení si opět naskicujte nějakou ideu, či použijete referenční obrázek a zjednodušením z něj vytvoříte skicu.

Následně importujte skicu do vektorového softwaru, importujte i zlatou spirálu a hledejte místa, kam byste ji na skice mohli vložit (například ji otočíte, a vložíte na záda zvířete nebo na květ rostliny). Tvar skici pak přizpůsobíte tvaru spirály, tentokrát můžete měnit velikost spirály, ale neměňte její poměr (v Illustratoru držte při zmenšování a zvětšování tlačítko Shift).

Můžete používat i kruhy a čtverce ze souboru. V momentě, kdy se obrázek stane nepřehledný, zkuste průběžně části spojovat a vymazávat přebytky. Na závěr můžete tvary ještě poupravit, například zjednodušit rohy a zjednodušit cesty. Vybarvíte, vystínujete a máte hotovo.

Závěrem

Určitě obsahem článku neměla být pravidla, podle kterých se musíte v logotvorbě držet a už nikdy nesmíte pracovat s libovolně velkými obrazci. Naopak, měl vám ukázat způsoby, jak využívat geometrických pomůcek, aby se vám pracovalo snáž.

Proč tedy tyto pomůcky využívat? Mřížky a zlatý řez přináší do vašeho designu symetrii a harmonii. Jen na první pohled můžou tato loga tvořit značný rozdíl od těch vytvořených od oka. Chápu, že může trvat, než si na ně zvyknete, pokud byste si měli ale odnést jen to, že budete teď pokaždé v Illustratoru zapínat mřížku, i to je dostatečný pokrok.

Poprosím vás, jestli se rozhodnete na základě tohoto článku vyzkoušet zmíněná cvičení, sdílejte je na instagramu s #bileplatno. Moc se těším na vaše práce!